Arktisk lys

Prosjektet ARKTISK LYS er et samarbeid mellom NIBIO, Norsk Landbruksrådgivning og Tromspotet AS, hvor man skal utvikle nye nordnorske gjødselnormer optimalisert for potet- og kålrotproduksjon under fiberduk, og produksjonsklare jordbærplanter i plasttunell. Prosjektet skal også utvikle nye agro-meteorologiske vekstmodeller for kulturene, som spesielt tar hensyn til lysforholdene nord for Polarsirkelen.

– Å bedre forstå samspillet mellom lyset og temperaturen ved dyrking nord for Polarsirkelen er svært viktig for en fortsatt økning i produksjonen av frukt & grønt i Nord-Norge. Vi ser at midnattssol og høyere veksttemperatur ved bruk av fiberduk og plasttunneller gir nye utfordringer, både med tanke på næringstilgang og vekstskader. Dette fører til svinn i produksjonen og redusert konkurransekraft, sier prosjektleder Jørgen Mølmann fra NIBIO. I samarbeid med Tromspotet skal de gjennomføre feltforsøk over tre år, i tillegg til forsøk under kontrollerte betingelser i fytotron.

Utvikle nye modeller og systemer

Meteorologiske data kombinert med data for næringsstatus, planteutvikling og avling, vil danne basis for nye temperatur- og daglengdebaserte (‘Helioterme’) døgngradermodeller for kulturene. Dette skal brukes i rådgivning og være grunnlag for nye brukerstyrte systemer med ‘riktig agronomiske tiltak til riktig tid’ for dyrkere i Nord-Norge. 

Prosjektet er 3 årig og starter opp i 2020. Prosjektleder; Jørgen Mølmann, NIBIO.