Bringebær og bjørnebær i utvidet sesong

Det er et sterkt ønske fra næringen og markedet å ha en bedre og mer stabil tilgang på norskproduserte bringebær i perioden fra juni til oktober, og det er også et ønske om større leveranser av norske bjørnebær i denne perioden.

Økt produksjon i plasttunneler og veksthus

For å oppnå dette må arealet av disse kulturene produsert i plasttunneler økes betydelig. Grofondet har tildelt midler til NIBIO som skal se nærmere på flere faktorer som kan påvirke positivt for en utvidet sesong – sorter og plantekvalitet, klimakontroll, gjødsling og vanning, dyrkingssystemer, ulike substrat og tester både i plasttunnel og veksthus.

Dette er et spennende prosjekt som vil kunne bidra til å styrke produksjonen i flere områder av landet og dermed øke nærheten til større regionale markeder.

-Målet er å forsyne det norske markedet med norske bringebær og bjørnebær fra juni til oktober sier prosjektleder Anita Sønsteby fra NIBIO.

Prosjektet er 4 årig og starter opp i 2021.