Redusere ugress og forbedre jordkvalitet ved bruk av falsk såbedd og fangvekster