God og jevn smakskvalitet av Celina-pære

Dette prosjektet jakter etter en jevnere kvalitet på den norske Celina-pæra, for å kunne øke det norske forbruket.

I dag produseres det i underkant av 500 tonn pære i Norge. Det utgjør kun fire prosent av det totale pærevolumet som blir solgt i norske butikker. Det er med andre ord et stort potensial for å øke det norske volumet, både gjennom å erstatte importvolumet i norsk sesong og øke totalforbruket av pære.

Blant de norske pæresortene er det Celina-pæra det produseres mest av. Sorten, som er utviklet på Njøs Frukt- og bærsenter, har oppnådd betydelig suksess internasjonalt. I 2023 ble det produsert 120 000 tonn i EU, av den norske pæresorten. I Norge har vi derimot møtt utfordringer når det kommer til å produsere en jevn og god nok kvalitet.

En spesifikk bekymring er det ustabilt lave brix-tallet (sukkernivå), som direkte påvirker smaksopplevelsen. For å optimalisere kvaliteten og appellere bedre til markedet, er det nødvendig å øke og stabilisere dette i den norske produksjonen.

Prosjektmål: Bidra til økt forbruk av norsk pære, gjennom å optimalisere brix-nivået i Celina. For å lykkes med dette skal prosjektet kartlegge eksisterende kunnskap fra andre land som har lykkes med sorten, samt teste og analysere ulike agronomiske tiltak knyttet til bl.a. tynning og gjødsling.

  • Prosjektets varighet: 2024-2025
  • Prosjektleder: Anne Kari Heen, Fagkoordinator frukt og bær i NLR