Grønne poteter i butikk

Poteter som utsettes for lys over lengre tid, utvikler grønnfarge. Det kan føre til dannelse av giftige glykoalkaloider som i større mengder kan gi kvalme og magevondt. Dette prosjektet skal se på tiltak for å redusere grønne poteter i butikk.

Det totale potetsvinnet  i hele verdikjeden på grunn av grønne poteter er betydelig. Bare i NorgesGruppens butikker er svinnet beregnet å være 50 000 kg per år. Hvor stort svinnet er hjemme hos forbruker er ikke kjent.

Formål: Prosjektet skal identifisere tiltak som kan redusere omfanget av grønne poteter i handelen. Dette vil igjen redusere matsvinnet og bedre potetens omdømme.

Utføring: I løpet av prosjektet skal følgende gjennomføres:
– Utvikle metodikk for å måle poteters lyssensitivitet som grunnlag for anbefalinger til butikk
– Avklare risiko for utvikling av skadelige nivå av glykoalkaloider
– Kartlegge lysgjennomgang i emballasjematerialer som benyttes til pakking av poteter
– Komme med forslag til praktiske løsninger som er gjennomførbare i butikk

I prosjektet vil det måles lys brukt til belysning av poteter i utvalgte Meny-butikker. Nofima vil bruke et bærbart spektroradiometer til å få en oversikt over hvilken belysning og lysintensitet (W/m2) poteter blir utsatt for i butikk. Deretter vil det testes syv ulike potetsorters lyssensitivitet i lysrom ved Nofima (romtemperatur). Det skal utvikles en standardisert test for uemballerte poteter. Belysningstid vil være 18 timer per døgn eller kontinuerlig (avklares i forforsøk). Foreslåtte tiltak skal være forenelig med praktiske løsninger som kan gjennomføres i butikk.

Verdiskapings – og forbrukspotensial: Butikkenes erfaring tilsier at grønne poteter utgjør ca. 10 prosent av totalt potetsvinn for løse og posepakkede varianter. Totalt potetsvinn i NorgesGruppen grunnet grønne poteter er tilnærmet 50 000 kg til en verdi av 1 million NOK.  Økt kunnskap rundt behandling av poteter med hensyn til omløpstid vil kunne gi en ytterligere reduksjon av totalt potetsvinn.

NorgesGruppen mottar mye kundeklager på grønne poteter. Omfanget av utsorterte grønne poteter i butikkene er betydelig lavere enn det som forbruker reagerer på. Dette indikerer at et stort antall poser med grønne poteter slipper ut til forbruker i dag som en skjult feil. Vi anslår at effekten av mer kunnskap om emballasje, og behandling av poteten for å unngå grønne poteter, vil kunne gi lavere svinn og økt forbruk av poteter.

Prosjektleder: Jostein Hestøy, Bama Dagligvare AS
Prosjektets varighet: 2018
Foto: Bama