Insektfrass og jordbakterier som bærekraftig gjødsel og biologisk plantevernmiddel

Bærekraftig gjødsel og plantevern blir stadig viktigere med endret klima og strengere restriksjoner mot kjemiske plantevernmidler i EU. Nå skal flere norske aktører samarbeide for å utvikle et plantevernprodukt bestående av insektfrass og vekstfremmende bakterier, som skal bekjemper både sykdom og øke avlingene.

Et spennende samarbeid bestående av AgriBiotix AS, Pronofa , Guren gartneri og NIBIO Norwegian Institute of Bioeconomy Research er i gang for å komme frem til nye alternativer for kjemisk plantevern. AgriBiotix AS er et nyetablert selskap med utspring fra forskningsmiljøene ved NMBU og NIBIO på Ås. Selskapet er delvis etablert på grunnlag av resultater fra Grofondet-prosjektet Vaksinering av isbergsalat, som ble avsluttet i 2021.

Hovedmålet med prosjektet er at plantevernprodukene de skal utvikle vil bekjempe sykdommer som gråskimmel og rotbrann/rothalsråte, basert på optimal kombinasjon av de mest lovende jordbakteriene og insektfrasset. Produktet skal være et miljøvennlig alternativ til eksisterende bekjempings-metoder basert på kjemiske sprøytemidler. I prosjektet vil de også sammenligne effekten av egne optimale behandling (basert på PGPR/ biopesticider og frass) med kjemikaliebaserte bekjempelsesmetoder, både på sensitive og resistente soppisolater fra kommersielle veksthus.


Forventningene til prosjektet er at insektfrass optimaliserer veksten av vekstfremmende bakterier, og at frass og bakterier vil gi en synergieffekt på plantevekst (økt avling) og motstandskraft mot skadegjørere. Siden markedet etterspør flere biologiske alternativer til kjemiske plantevernmidler vil det i årene fremover sannsynligvis komme flere behandlinger som inneholder PGPR og biopesticider. Dette prosjektet vil gi ny kunnskap om hvordan forskjellige PGPR virker sammen, i ulike konsentrasjoner og i kombinasjon med insektfrass, og sammenlignet med kjemiske alternativer på agurk og salat i norske veksthus.

Prosjektleder: Tage Thorstensen, AgriBiotix AS
Tidsrammen: 2 år. Oppstart 2.kvartal 2023.
Tilskudd fra Grofondet: 1 000 000 kr