Jordbærsorten Malwina hele juli

Jordbærsorten Korona er stort sett på vei ut av produksjon og norske forbrukere er interessert i sorter med mye og god smak. Malwina er en slik sort. Produsent og prosjektleder Hans Olav Moskvil har dyrket Malwina med vær-vern i tunnel i flere år med godt resultat. Planen nå er å forsøke å få tidligere modning. 

Prosjektet ønsker å få kunnskap om hvor mye sorten Malwina tåler av driving og temperatur i tunell før det går utover avling og kvalitet. Sorten er laget for å modnes seint, og i det internasjonale miljøet ser det ut som det er gjort lite arbeid på å oppnå tidligere modning. 

«Vi har erfart at Malwina tåler varme godt. Vi vil gjennom ulike forsøk se om vi finner en optimal produksjonsform for at produsentene kan levere Malwina gjennom hele juli, toppsesongen for norske jordbær.» sier produsent Hans Olav Moskvil 

Om prosjektet kan klarer å produsere jordbær med særs god smak gjennom hele juli vil det gi et stort fortrinn for norske jordbær i konkurranse mot import. Det vil trolig skape rom for lønnsom produksjon av jordbær i Norge sjøl med et høyt lønnsnivå.   

Det er først sommeren 2022 vi kan få resultater og tall fra prosjektet. Denne sommeren har gått med til å stelle plantene best mulig og bygge tunneler over feltet slik at plast kan settes på til de ulike tidene. 

Med seg i prosjektet har Hans Olav blant annet Stanislav Strbac som jobber i Norsk Landbruksrådgivning Viken som bistår med forsøksplan og registreringer. 

Prosjektet er finansiert gjennom midler fra Grofondet og egeninnsats. 

Grofondet ønsker lykke til med prosjektet.