Konferanse/Fagdag for gartnere – Tomatfestivalen i Finnøy

I forbindelse med kommunesammenslåingen på Vestlandet vil Stavanger og Jæren fra 2020 ha opp mot 90% av tomatproduksjonen i Norge. I den forbindelse skal Tomatfestivalen i Finnøy løftes fra å være en lokal fagdag til å bli en nasjonal konferanse.

Målsetting med arrangementet er Merkevarebygging og sette Tomatprodusentene på kartet. Være spydspiss, og i førersetet for videre utvikling innen tomatproduksjon i Norge.
Hovedfokuset for konferansen er sirkulærøkonomi og bærekraft. Bransjen møter stadig økte krav om grønn energi og miljøteknologi. Konferansen vil bli gjennomført med foredrag om Energi – oppvarming og belysning, miljøteknologi, diskusjoner rundt C02, og økonomi.
Målgruppen for konferansen i 2019 er Gartnere / Tomatprodusenter i Rogaland, Grossister / Salgsapparatet, representanter for kommunene i regionen, Rogaland Fylkeskommune, Landbrukssjefen for Fylkeskommunen, Landbruksministeren og politikere, leverandører og samarbeidspartnere.
Konferansen skal være med å løfte næringen, oppmuntre til videre satsing.

Vi ønsker å bidra til økt produksjon, til økt sesong og til at markedet øker salget av norskproduserte tomater. Vi antar at denne andelen p.t. er 30%. Samtidig er vi veldig klar over at vi har store og viktige konkurrenter, sier prosjektleder Tove Sivertsen fra Ryfylke Næringshave.

Prosjektet er 3 årig – Tildelt beløp kr. 150.000
Prosjektleder Tove Sivertsen, Ryfylke Næringshave