Nye løsninger for nedsviing og ugraskontroll

Produksjon av potet og jordbær utfordres av at nedsviingsmiddelet Reglone ikke kan brukes mer. Det er også få godkjente ugrasmidler i fruktproduksjonen. I dette prosjektet skal NIBIO teste og vise potensialet for bruk av alternativer som bl.a. varmtvannsteknologi og bioherbicider, alene eller i kombinasjon med mekaniske metoder. I tillegg skal det jobbes med nye verktøy innen presisjonsjordbruk: Variabel dosering av nedvisningsmiddel i potet, samt robot til å fjerne ugress og utløpere i jordbær.

Nedsviing er et svært viktig tiltak i potet da det sikrer kvaliteten, letter høstingen og reduserer risikoen for spredning av sykdommer. Det er en trussel for norsk potetproduksjon at Reglone nå er forbudt, uten at det finnes gode godkjente alternativ. Utvikling av ikke-kjemiske alternativer er derfor nødvendig, og vil være viktig selv om nye midler skulle tillates, sier forsker Kirsten S. Tørresen fra NIBIO.

Ugras i bær og frukt er en konstant utfordring, og utfordringen med bortfall av Reglone til å kontrollere jordbærutløpere er betydelig. Et eventuelt bortfall av glyfosat vil utfordre epleproduksjonen i landet. Utvikling av gode alternativer er derfor nødvendig for å sikre norsk frukt- og jordbærproduksjon, sier forsker Wiktoria Kaczmarek-Derda.

Prosjektet er 4-årig og startet i 2021. Prosjektleder er Therese W. Berge, NIBIO. Prosjektet finansieres av Grofondet, Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) og egeninnsatsen til A-K maskiner, Gartnerhallen, Heatweed Technologies, H.F. Maskin Teknikk, Kilter, Norsk Landbruksrådgiving og norske produsenter av potet, jordbær og eple.

Les mer: https://nibio.no/prosjekter/solutions-nye-losninger-for-nedvisning-av-potetris-bekjempelse-av-ugras-og-utlopere-i-jordbaer-og-ugraskontroll-i-eplehager?locationfilter=true»