Nedsviing og ugraskontroll

Innenfor potet, bær og andre jordbruksvekster er det en utfordring at det ikke finnes noe godkjent nedsviingsmiddel etter 2019, ettersom middelet Reglone ikke kan brukes mer. Det er også kun et fåtall ugrasmidler som er godkjente innenfor frukt- og bærproduksjon. I dette prosjektet skal NIBIO teste og vise potensialet for bruk av alternativer som bl.a varmt vann, elektrisitet og bioherbicider.

-Nedsviing er et svært viktig tiltak i potetproduksjon da det letter høstingen og reduserer risikoen for spredning av sykdommer. Det er en trussel for norsk potetproduksjon at Reglone nå er forbudt, uten at det finnes gode godkjente alternativ. Utvikling av ikke-kjemiske alternativer er derfor nødvendig, og vil være viktig selv om nye midler skulle tillates, sier prosejktleder Bjørn Ringselle fra NIBIO.

Ugras truer avlingene

Ugras er en av de mest avlingsreduserende faktorene i jordbruket, spesielt i konkurransesvake kulturer. Ofte sprøytes det mot ugras i kulturene flere ganger per år og også etter høsting eller før såing av nye kulturer. Innen frukt- og bærproduksjonen er det kun et fåtall ugrasmidler som er godkjente.

-Ugras i frukt og bær er en utfordring for kvalitet og volum av produktene, og utfordringen blir stadig større ettersom godkjente ugrasmidler blir færre og færre. Utvikling av flere gode ikke-kjemiske alternativer er derfor helt nødvendig for å sikre både konvensjonell og økologisk norsk frukt- og bærproduksjon, sier Ringselle.

Prosjektet er 4 årig og starter opp i 2021. Prosjektleder Bjørn Ringselle, NIBIO.