Ny forskning skal behandle eplesykdom med mikroorganismer

Store deler av produksjonen fra landbasert jordbruk tapes hvert år på grunn av plantesykdommer og skader på avlinger. Grofondet gir nå 1,8 millioner kroner, fordelt over tre år, til et FoU-prosjekt som skal påvise årsaken til jordtrøtthet.

Målet er å finne nye, effektive og alternative løsninger til sprøyting med kjemikalier for å behandle eplesykdom.
– Vi ønsker å påvise årsaken til jordtrøtthet og samtidig forbedre jordlivet i eplehager så vi kan anbefale behandling av eplesykdom til bønder, sier prosjektleder Prof. Kamran Shalchian-Tabrizi ved Universitetet i Oslo.

Med seg i prosjektet har han prosjektmedarbeider Liv Hatleli ved Njøs Næringsutvikling, konsulent Henrik Mathiesen ved NIBIO, prosjektmedarbeider Ketil Stoknes ved Lindum AS og eplebonde Svein Guldal. Ved å stimulere jordlivet med jordforbedringsmidler som inneholder mikroorganismer håper de å finne en løsning som behandler eplesykdom.

Stimulere jordlivet
Hovedårsaken til plantesykdommer og tap av avlinger skyldes sykdomsfremkallende mikroorganismer som lever i jord. Hittil har et av de viktigste tiltakene for å bekjempe plantesykdommer vært bruk av kjemiske plantevernmidler og resistente sorter, allikevel holder tapene seg høye. Dette skyldes at kjemiske plantevernmidler ikke bare fjerner de skadelige mikroorganismene i jorda, de fjerner også de fordelaktige mikroorganismene som blant annet stimulerer plantenes forsvarssystemer. Ved å stimulere jordlivet med jordforbedringsmidler som inneholder mikroorganismer vil jordas evne til å hindre etablering av sykdomsfremkallende mikroorganismer styrkes.  

– Sprøyting med kjemikalier fjerner også de fordelaktige mikroorganismene i jorden som fungerer som plantenes forsvarssystem og formidler av næringsstoffer i jorda. For et bærekraftig landbruk er det derfor et behov for nye, effektive og miljøvennlige alternativer til sprøyting som samtidig tar vare på og forbedrer jord-livet, sier Shalchian-Tabrizi.

Konkurransefortrinn
Eple dyrket på en bærekraftig måte som bruker resirkulert hageavfall og mindre plantevernmidler kan antageligvis bli en merkevare som gir merverdi til forbrukerne sammenlignet med konvensjonelt dyrkede frukter. En slik norskprodusert, miljøvennlig merkevare kan ha et konkurransefortrinn og føre til økt konsum hos miljøbevisste norske forbrukere.

 

Prosjektleder: Prof. Kamran Shalchian-Tabrizi
Prosjektets varighet: 2019-2021
Foto; Grofondet