Viser etasjedyrking av crispisalat ved bruk av LED belysning.

Økt kompetanse på helårs etasjedyrking av hjertesalat ved bruk av LED belysning

Etterspørselen og salg av hjertesalat i Norge har økt kraftig de siste årene. Norsk produksjon foregår kun om sommeren på friland, og har en verdi på ca 30 mill kr, men produktet er etterspurt hele året. Nå skal NIBIO øke kompetansen rundt hvordan vi kan sikre helårs etasjedyrking ved bruk av LED belysning.

-Å øke kompetansen rundt bruk av LED belysning er viktig fordi det er ønskelig å øke andelen av norskprodusert hjertesalat i hele året. Etasjedyrking gir fordeler i form av en renere produksjon uten bruk av sprøytemidler, økt matsikkerhet, mulighet for bynær produksjon med kort vei til forbrukeren og redusert CO2 avtrykk, sier prosjektleder Michel Verheul fra NIBIO.

Bladrandskade er den største utfordringen

Dyrking i veksthus har vist seg å være vanskelig, på grunn av problemer med bladrandskader. Ved NIBIO Særheim har man gjort noen innledende forsøk på dyrking av hjertesalat i etasjesystemer med LED-belysning i lukket klimarom, hvor resultatene peker i retning av at visse belysningsstrategier, i tillegg til kontrollert tilgang på vann og gjødsel, reduserer forekomst av bladrandskader i hjertesalat. Prosjektet skal undersøke dette videre.

Krever økt kompetanse

Det er relativ lite erfaring med etasjeproduksjon i Norge. Utvikling av nye produksjons-metoder krever kompetanseheving på flere nivå. For at kompetansen hos norske produsenter skal kunne økes, kreves innsats og kompetanse fra FoU institusjoner og utvikling av nye forskere med spesialkompetanse på området.

Prosjektet er 1 årig. Prosjektleder Michel Verheul, NIBIO.