Foto: Marianne Bøthun

PolliVest – økt bruk av bier til pollinering

Økt bruk av bier til pollinering av frukt vil kunne øke produksjonen av norske epler, pærer og plommer – samtidig som det gir honning.

Formål: Å øke bruken av honningbier til pollinering i frukt- og bærdyrkingen i Hordaland og Sogn og Fjordane, og gjennom det øke avlingen av epler, pærer og plommer, i tillegg til å øke volum av honning fra disse to fylkene.

Utføring: Begge fylkene har stor frukt- og bærproduksjon med til sammen 13 120 dekar i 2015 (Kilde: Landbruksdirektoratet), men samtidig er det få bikuber. Av de totalt 2 600 kubene brukes trolig rundt 500 kuber til pollinering i frukt og bær. Behovet er 0,5 bikuber pr dekar frukt og bær i snitt, men 1 kube kan pollinere flere fruktarter med ulik blomstringstid. Totalbehovet vil derfor trolig ligge mellom 3 000-5 000 kuber.

Vi forventer at minst 90 prosent av frukt- og bærdyrkerne i de to fylkene tar i bruk honningbier til pollinering av frukt og bær. Under 50 prosent av epledyrkerne og plommedyrkerne bruker honningbier i dag, i morelldyrking bruker ca. 80 prosent honningbier (tall fra Hardanger Fjordfrukt). Innen bringebær bruker omtrent alle honningbier når de dyrker i tunnel, men langt færre på friland. Vi forventer 15 prosent avlingsøkning i epler, pærer og plommer.

Verdiskapings- og forbrukspotensial: Økt bruk av bier til pollinering i de to Vestlandsfylkene vil kunne gi betydelig verdiskaping i flere ledd. Data fra Hardanger Fjordfrukt viste at de som brukte bikuber oppnådde en meravling på frukt i på 31,7 prosent i gjennomsnitt av tre år (2014-2016). Under 50 prosent av produsentene benyttet bikuber i 2016. 15 prosent avlingsøkning i frukt på de tre mottakene i de to fylkene utgjør ca. 10 millioner kroner årlig.

Prosjektleder: Oliver Prøven, Njøs Næringsutvikling
Prosjektets varighet: 2017 – 2019
Foto: Marianne Bøthun