Roborasp – automatisert bringebærplukker

Året 2020 har for alvor avdekket sårbarheten i bærproduksjon med avhengighet av utenlandsk arbeidskraft og risiko både med tanke på tilgang og smittevern. Nye løsninger for å gjøre produsentene mer uavhengig av utenlandsk arbeidskraft og sikre en forutsigbar plukkekostand pr kg er avgjørende for fremtiden i norsk bærproduksjon.

Bringebær i tunnelproduksjon

Prosjektet har som mål å utvikle en automatisert plukkeplattform tilpasset tunnelproduksjon av bringebær. Nasjonalt og internasjonalt har man jobbet mye med plukkeroboter til jordbær, men innenfor bringebær er det lite som er gjort sier prosjektleder Martin Fodstad Stølen

Sammenligne manuell og robotplukking

Høsteeffektivitet og bærkvalitet vil bli sammenlignet mellom manuell plukking og robotplukking i ulike dyrkingssystem. I tillegg vil prosjektet se på ulike metoder for å tilpasse bærhekken til robot-teknologien og bruke data fra robotsensorer til å predikere avling og høstetidspunkt.

Prosjektet har mange samarbeidspartnere; Fieldwork Robotics Norway, Høgskulen på Vestlandet, Njøs Frukt- og Bærsenter, nLink, og Sognabær.

Prosjektleder: Martin Fodstad Stølen
Prosjektets varighet: 2021-2025
Foto; Marten Fodstad Stølen