Sirkulær grøntproduksjon

Prosjektet skal utvikle en modell for sirkulær grøntproduksjon, som gjennom utvidet sesong vil vi styrke konkurransekraften for norske frukt, bær og grønnsaker. Dette skal vi gjøre gjennom et tett samarbeid med industrien, hvor vi utnytter overskuddsvarme og CO2 fra industrien. 

Andreas Bakken driver Grinder Gård i Grue kommune. Der produserer han korn, potet og gulrot til Gartnerhallen. Ved hjelp av midler fra Grofondet, Innovasjon Norge og Enova leder han prosjektet «Sirkulær Grøntproduksjon» 

Målet i første omgang er å få etablert en pilotproduksjon på jordbær i oppvarmet tunnel, som skal gi en betydelig forlenget sesong. Prosjektet ønsker å realisere pilotproduksjonen av jordbær i 2021, og har i den forbindelse etablert samarbeid med Solør Bioenergi, for å få varme fra pelletsproduksjonen deres på Kirkenær. Her vil man kunne etablere et pilotanlegg og teste ut ulike løsninger for varmeutveksling og innhenting av CO2.  Per dags dato har ingen etablert et godt system for oppvarming av tunnel, noe som derfor blir en sentral del av prosjektet. Pilotproduksjon vil læres oss hvor tidlig man kan komme i gang, avlingsnivå med oppvarming og CO2, i tillegg til investeringskostnadene knyttet til uthenting og distribusjon av varme. 

«Å utnytte spillvarme gir oss en bærekraftig oppvarming som muliggjør tidligproduksjon. Det gjør at vi kommer med norskproduserte produkter, i vårt tilfelle jordbær, i en periode hvor det hovedsakelig bare er importalternativer» sier Andreas  

Lykkes prosjektet kan det gi en miljøeffekt i form av flere kortreiste produkter, som både vil ha lengre holdbarhet og bedre smak. Betalingsviljen er stor for Norske kvalitetsprodukter, så prosjektet forventer derfor at vi kan ta ut en merpris for bær i mai, sammenlignet med prisene i markedet når det store volumene kommer inn gjennom sommeren. 

Vi i Grofondet ønsker prosjektet lykke til.