SUBTECH – Nye bærekraftige vekstmedier som erstatning for torv

Torv er et vekstmedium som benyttes i stor utstrekning per i dag. Det er behov for å utvikle nye bærekraftige vekstmedier som erstatter torv, da Klima- og miljødepartementet har varslet utfasing av bruken av torv til vekstmedier og jordforbedringsprodukter i gartnerindustrien innen 2030. Prosjektet skal utvikle alternative lokalproduserte vekstmedier basert på trefiber fra gran.

Det er stor interesse og utålmodighet fra gartneri-næringen til å finne erstatninger for torv. Det er derfor viktig å sette inn ekstra ressurser og en mer fokusert satsning på dette.

SUBTECH har klare målsetninger;
Utvikle og teste vekstmedier basert på trefiber, både rene og i blanding med torv, biokull og mikroorganismer, som gir et billigere og bedre alternativ som vekstsubstrat enn torv og kokos.
Dette skal føre til:
1. Økt kunnskap om dyrkingsegenskaper hos nye vekstmedier.
2. Tilpasset dyrkingsteknikk ved dyrking av hagebruksvekster i nye vekstmedier.
3. Implementering i norsk gartnernæring

I prosjektet vil det utvikles nye produkter som skal testes i produksjon i et samarbeid mellom industri, dyrkere, rådgivere og forskere. Slik storskala-testing vil foregå i samarbeid med NORGRO, NLR og etablerte gartnere (GH-medlemmer).
Prosjektet vil resultere i ny kunnskap som vil gi grunnlag for økt bærekraftig produksjon av planter, og planteprodukter i plasttunnel og veksthus i alle landets regioner, og sikre stabilt planteproduksjon også etter utfasing av torv.

Å forsyne det norske markedet med norskproduserte bær og grønnsaker i en forlenget sesong er en målsetning. En forlenget sesong må skje ved dyrking i substrat i plasttunneler og veksthus. SUBTECH vil derfor utvikle nye, mer bærekraftige vekstmedier skreddersydd for norsk gartnerinæring, og gi ny kunnskap som kan effektivisere planteproduksjonen og redusere kostnadene til vekstmedier, gjødsel og plantevernmidler.

Prosjektet er 4 årig – tildelt beløp kr. 800.000
Prosjektleder Anita Sønsteby NIBIO