Akseptering av vilkår

I henhold til tilsagnsbrevet er prosjektet kategorisert som

Prosjektnavni

Prosjektnummeri

Prosjektleder

E-postadresse

Organisasjonsnummer

Tilsagnet aksepteres

Jeg aksepterer på vegne av samtlige prosjektmedarbeidere.