Manual for bruk av kvitteringslogo

Last ned manual for bruk av kvitteringslogo

Grofondets kvitteringslogo skal brukes av alle som mottar støtte fra Grofondet. Kvitteringslogoen skal brukes i alle trykte og digitale medier der prosjektet Grofondet har støttet omtales, som rapporter, brosjyrer, roll ups mv samt presentasjoner, websider, bilder og filmer.

Grofondets kvitteringslogo skal brukes i farger der minst en pms farge er tilgjengelig (fig.1).

Grofondet-blå: pms 3025
cmyk 100/57/033/21
rgb 0/58/86

Hvis trykk i farger ikke er mulig skal Grofondets kvitteringslogo trykkes i sort (fig. 2).
Det er ikke anbefalt bruk av kvitteringslogo på bilder eller i negativt.
Grofondets kvitteringslogo skal aldri brukes mindre enn bredde 30 mm.

Beskyttelsesområde
For å sikre lesbarhet er det definert et beskyttelsesområde rundt logoen (fig. 3). Dette området definerer minste avstand til øvrige grafiske elementer som f.eks. typografi. Beskyttelsesområdet skaleres proporsjonalt med logoen. Merk: De stiplede linjene trykkes ikke. Beskyttelsesområdet kan gjerne være større enn det som er markert her. Ovennevnte regler gjelder for alle versjoner av logoen.