Rapportering FoU og utvikling

Prosjektkategorii

Prosjektnavni

Prosjektnummeri

Prosjektstatus i

 

Er prosjektets mål nådd?

Er prosjektets delmål nådd?

Er prosjektets tidsplan endret?

Har partnersamarbeidet fungert godt?

Har midler for Grofondet vært utløsende for gjennomføringen?

Skal prosjektet videreføres i et annet prosjekt/hovedprosjekt?

Hvis ja, på hvilken måte har Grofondets midler vært avgjørende? i

0/1250

Endringer i prosjektet og årsaken til dette i

0/1250
0/1250

Det er frivillig å laste opp filer.

Filnavnet kan ikke inneholde bokstavene æ, ø eller å. Filformatet kan bare være pdf, doc, docx, xls eller xlsx. Filen kan ikke være større enn 1 MB.

Hva er de viktigste resultatene fra prosjektet? i

0/2500

Det er frivillig å laste opp filer.
Filnavnet kan ikke inneholde bokstavene æ, ø eller å. Filformatet kan bare være pdf, doc, docx, xls eller xlsx. Filen kan ikke være større enn 1 MB.

Har prosjektet gitt resultater, kunnskap eller erfaring som ikke var forventet? i

0/1250

Det er frivillig å laste opp filer.
Filnavnet kan ikke inneholde bokstavene æ, ø eller å. Filformatet kan bare være pdf, doc, docx, xls eller xlsx. Filen kan ikke være større enn 1 MB.

Regnskap i

Filnavnet kan ikke inneholde bokstavene æ, ø eller å. Filformatet kan bare være pdf, doc, docx, xls eller xlsx. Filen kan ikke være større enn 10 MB.

Timelister i

Filnavnet kan ikke inneholde bokstavene æ, ø eller å. Filformatet kan bare være pdf, doc, docx, xls eller xlsx. Filen kan ikke være større enn 3 MB.

Bilde fra prosjektet i

Det er frivillig å laste opp bilde her. Dersom du har begrensninger på størrelse på e-post send bilder og eventuelle andre vedlegg til post(a)grofondet.no

Filnavnet kan ikke inneholde bokstavene æ, ø eller å. Filformatet kan bare være pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, png, mpg, wmv, avi eller mp4. Filen kan ikke være større enn 3 MB.

Hvordan har prosjektet blitt synliggjort eksternt (medieoppslag, artikler, seminarer, foredrag, egne kanaler mv)? i

0/2500

Send bilder og eventuelle andre vedlegg fra synliggjøringsprosjekter til post(a)grofondet.no

Sammendrag av rapporten – for publiseringi

Skriv et kort sammendrag på maks 1 A4 side, og last opp som vedlegg. Dette sammendraget vil bli offentliggjort på Grofondets nettsider.

0/1250

Det er frivillig å laste opp filer.
Filnavnet kan ikke inneholde bokstavene æ, ø eller å. Filformatet kan bare være pdf, doc, docx, xls eller xlsx. Filen kan ikke være større enn 1 MB.

Bekreftelsei

Prosjektlederi

E-postadresse

Organisasjonsnummer

Organisasjonens årsregnskap skal ettersendes så snart det er ferdig, inklusiv revisors bekreftelse på organisasjonens årsregnskap dersom organisasjonen er underlagt revisjonsplikt.