For søker

Som søker må prosjektet ditt kunne bidra til å oppfylle fondets formål, slik det er beskrevet i Om fondet. Alle søknader må leveres elektronisk. Les søknadsveiledningen godt, og fyll ut alle obligatoriske felt.

Etter at du har søkt vil du få tilsendt en elektronisk bekreftelse på at søknaden er mottatt. Innen en uke vil du få beskjed om når søknaden vil bli behandlet. Søknadsbehandling skjer normalt i februar, juni og i oktober.

Blir søknaden innvilget får du et tilsagnsbrev med en utbetalingsplan. Som søker er du pliktig til å rapportere på prosjektet. Dersom rapportering uteblir, må beløpet betales tilbake.

Søk om støtte

Inger Longva Birkevold

Leder for Grofondet

Tlf: +47 416 26 310

E-post: post@grofondet.no