For søker

For å kunne søke midler fra Grofondet, må man opprette en brukerprofil med navn, e-post og organisasjonsnummer. Du vil få tilgang til «Min side» hvor søknader og rapporteringer vil lagres.

Før du starter på søknadsprosessen anbefaler vi at du leser søknadsveiledningen nøye.

Hvem kan søke støtte fra Grofondet?

  • Forskningsmiljøer (FoU søknader)
  • Bedrifter, selskaper og foreninger/organisasjoner hvor deltagere fra verdikjeden (NorgesGruppen, BAMA eller Gartnerhallen) er tilknyttet/involvert i prosjektet. (Utviklingsprosjekter og kompetanseprosjekter)
  • Privatpersoner kan ikke søke om midler
  • Det gis ikke støtte til rene investeringer
  • Se for øvrig søknadsveiledning

Registrer meg

Mari Engh

Daglig leder Grofondet AS

Tlf: 47373713

E-post: post@grofondet.no