Tracker

Tracker er et verktøy som måler innsatsfaktorer og knytter dokumentasjon i produksjonen til den enkelte plante. Ved å knytte kostnader og forbruk til den enkelte plante vil man få et langt bedre beslutningsgrunnlag for ulike tiltak, samt oversikt over forbruk av innsatsmidler og til slutt kostnader pr produsert enhet.

Prosjektet ble startet i 2007 av produsentene Anders Hørthe og Simen Myhrene og Fredrik Trolsrud.

Målsetning for prosjektet er at gjennom bedre kostnadskontroll i produksjonen vil norske produsenter øke sin konkurransekraft i forhold til import. Bedre prognoser gir bedre beslutningsgrunnlag for kampanjer og logistikk.  I sum vil dette bidra til mer forutsigbarhet, mindre svinn og lavere kostnader i markedet.

Prosjektet er 3 årig med oppstart 2020. Selskapet som står bak prosjektet er Agrosys AS.

Vi er et behovsdrevet teknologiselskap med eierskap, forankring og kunnskap rundt drift og produksjon sier prosjektleder Fredrik B. Trolsrud.