Inntak av poteter, hjerte- og karsykdom og diabetes type 2