Smart bruk av lys og ny lysteknologi for energieffektiv og kvalitetssikker produksjon av agurk