Crispisalat dyrket med biologisk skadedyrbekjempelse

Grofondet støtter en rekke prosjekter som utforsker alternative metoder som skal erstatte bruken av kjemiske plantevern. Prosjektene inkluderer alt fra bruk av nyttedyr til ny teknologi. I dette prosjektet er det den populære norske crispisalaten som står for tur.

Et fremtidsrettet prosjekt, ledet av Gartnerhallen-produsent på Vårli Gård og Gartneri, har satt seg som mål å levere crispisalat til sine kunder utelukkende ved hjelp av alternative plantevernmidler. For å realisere visjonen har gartneriet inngått et spennende samarbeid med gründerfirmaet Biologisk AS.

Formålet er å finne metoder som oppdager skadedyrene på et tidligere stadium, og dermed unngå behovet for kjemiske plantevernmidler. Prosjektet skal både utforske hvordan moderne teknologi som digitale limfeller, overvåking av flyvende skadedyr og droner for fangst av skadedyr, kan sikre at skadedyrene oppdages og håndteres før de blir en trussel.

I tillegg til de teknologiske aspektene av prosjektet, vil også implementeringen av nyttedyr i veksthusproduksjonen bli utforsket. Ved å introdusere naturlige fiender av skadedyr kan man opprette en balanse i økosystemet som reduserer behovet for kjemiske plantevernmidler. Prosjektet representerer et spennende skritt, ved å kunne minimere skadedyrsangrep og dermed redusere avhengigheten av kjemiske plantevernmidler fremover, for crispisalat dyrket i veksthus.

Prosjektleder: Trygve Andreas Kubberød, på Vårli Gård og Gartneri
Prosjektets varighet: 2023 – 2026