Elektromagnetiske bølger mot nematoder i grønnsaker i vinterjord

Øysten Fredriksen driver gården Tågevoll på Tromøya i Arendal Kommune. På gården har de drevet med gulrot siden midten av 60 tallet.
Beliggenheten og jordtypen er meget god for tidligproduksjon av gulrot, og dette er nå det største produksjonen på gården med ca. 90 daa under solfanger duk.
Problemer med skadelige jordboende organismer (nematoder) er voksende og fører til at mye av gulroten må sorteres ut før levering.
Dette prosjektet vil teste ut en potensiell banebrytende ny teknologi for å redusere denne utfordringen.

Firmaet SoilSteam har utviklet en prototype maskin som skal brukes om vinteren og sender elektromagnetiske bølger ned i jorda. I sesongen 2021/22 utførte de et felt ekspiriment på Tågevoll, som resulterte i lovende indikasjoner, hvorpå SoilSteam nå har bygd en større maskin til å teste ut i større skala.

Prosjektet skal følges av Norsk Landbruksrådgivning (NLR) og NMBU.

Prosjektet eies og ledes av Øysten Fredriksen.
Tidsrammen er på 2 år og starter opp i løpet av våren 2023.
Grofondet bidrar med 931 000 kr til dette.

Grofondet ønsker lykke til med prosjektet og gleder seg til å følge det fremover.