END IT – Miljøvennlig bekjemping av soppsykdommer ved bruk av plantegenetikk og optisk sensorteknologi

Dyrking av nok mat til en økende befolkning er en stor utfordring, og avlingstap forårsaket av plantesykdommer er en stor trussel mot matsikkerhet. Soppmidler er et viktig redskap for bekjemping av plantesykdommer forårsaket av sopp og oomyceter, men dagens bruk gir høy risiko for resistensutvikling, især for meldugg og gråskimmel.

Prosjektet END-IT fokuserer på utvikling og bruk av nye, ikke-kjemiske strategier for plantevern, som er en viktig forutsetning for fremtidig produksjon av matplanter med høy kvalitet og lav miljøkostnad. Belysning av plantene med UV-lys etter skumring, eventuelt kombinert med rødt lys, har vist stort potensial for behandling av meldugg i mange ulike vekster.
Prosjektet skal bidra til verdiskaping innen produksjon av jordbær og tomat ved å begrense avlingstap som følge av soppsykdommer. Avlingstap som følge av resistente soppsykdommer kan være opptil 40%.

I snitt forventer vi 10% økning i avling for jordbær og tomat pga. mindre meldugg og gråskimmel, 10% reduksjon i avlingstap under lagring og 15% økning i verdi for forbruker via økning i antioksidantnivå. For dyrkerne vil systemet også redusere helserisiko knyttet til håndtering av kjemikalier, og for samfunnet vil reduksjon i bruk av soppmidler redusere risikoen for kryssresistens hos humane patogener, sier prosjektleder Aruppillai Suthaparan fra NMBU.

Forventet resultat ved prosjektets slutt er et miljøvennlig og ikke-kjemisk system for deteksjon og bekjemping av soppsykdommer i drivhuskultur. Systemet skal da også være klart for videreutvikling til bruk i utendørs dyrking.
SINTEF Digital vil stå for utvikling av avbildingssystem (feltmikroskop) og algoritmer for identifisering av soppsporer, i samarbeid med soppeksperter hos NMBU. Forskning på optisk toleranse, genetisk seleksjon og optimering av optisk miljø vil utføres av NMBU, mens NIBIO vil gjøre sosioøkonomisk analyse. Validering av resultater i felt vil gjøres i samarbeid mellom NMBU, NLR og utvalgte produsenter.
Tidsrammen for prosjektet er på 4 år – Tildelt beløp kr. 1.000.000
Prosjektleder Aruppillai Suthaparan (NMBU)