Foto: Martin Fodstad Stølen.

Etablering av Teknoforum

Droner som overvåker modning av frukt i plantasjer, roboter som skjærer og pakker grønnsaker direkte på åker, vertikal produksjon i lukkede rom – ny teknologi gjør sitt inntog i frukt og grøntproduksjon over hele verden. Grofondet støtter samarbeidsprosjektet Teknoforum.

Dersom verdiskapingen fra norsk frukt og grønt skal økes, er det avgjørende at produsenter får tilgang til oppdatert informasjon om nye teknologiske muligheter, og at de teknologiske miljøene i Norge retter seg inn mot frukt- og grøntbransjen ved både å være oppdatert på teknologiske muligheter i utlandet og ved å tilpasse utenlandsk teknologi til norske forhold.

Formål: Teknoforum skal gi økt konkurransekraft for Gartnerhallens medlemmer og verdikjeden for frukt og grønt ved bruk av ny bærekraftig teknologi.

Utføring: Det etableres et teknologiforum (Teknoforum) som ledes av Gartnerhallens FoU-sjef med ressurspersoner på ny teknologi, fra ulike miljøer i Norge. Alle ressurspersonene i forumet skal dele informasjon om ny teknologi som fanges opp via egne nettverk i inn- og utland, samt bidra til å finne egnet teknologi for norske forhold.

Mandat for forumet:

  • Innhente behov for ny teknologi fra Gartnerhallens produsenter og resten av verdikjeden
  • Være oppdatert på framtidige muligheter og krav fra dagligvarehandelen og myndigheter
  • Være oppdatert på ny teknologi innenfor frukt og grøntproduksjon
  • Formidle kunnskap og være rådgiver om ny tilgjengelig teknologi til Gartnerhallens produsenter
  • Initiere utvikling av ny teknologi for spesifikke norske forhold
  • Initiere produksjon av ny teknologi for norske forhold

Teknoforum møtes minst fire ganger i året, og arrangerer arbeidsmøter med produsenter og aktuelle utviklings- og produksjonsmiljøer. Teknoforum skal også innhente opplysninger fra myndigheter, dagligvarehandelen og andre aktører for å være oppdatert på framtidige muligheter og krav som vil kunne påvirker produksjonen.

Verdiskapings- og forbrukspotensial: Ny teknologi har revolusjonert media-, bank-, hotell- og drosjenæringen. Allerede nå ser vi konturene av teknologiutvikling som vil effektivisere og endre landbruket. Sensorer, droner og roboter har blitt billigere og kan trolig erstatte mange manuelle og kostnadskrevende operasjoner. Big data vil kunne gjøre prognoser over avling mye sikrer og forhindre svinn. Vertikal produksjon er på vei inn og kan tas i bruk. Landbruket kan øke sin konkurransekraft ved å ta i bruk ny teknologi utviklet for norske forhold, og teknologi kan forsterke norske fortrinn som lavt forbruk av plantevernmidler.

Forbrukere stoler på norskprodusert frukt og grønt, og potensialet for å øke norskandelen samt øke det totale forbruket er der dersom produksjonen økes på en bærekraftig måte. Klimaendringer vil påvirke den globale matproduksjonen, og med ny teknikk og ny teknologi (som produksjon i tunnel, ledlys i drivhus, hydroponi, aquaponi, vertikal produksjon mm) vil det være mulig både å øke den norske produksjonen samt produsere helt nye typer frukt og grønt i Norge.

Prosjektleder: Ellen-Margrethe Hovland, Gartnerhallen
Prosjektets varighet: 2018 – 2019
Foto: Martin Fodstad Stølen