Insektfrass og jordbakterier som bærekraftig gjødsel og biologisk plantevernmiddel

I EU-direktivet om bærekraftig bruk av plantevernmidler stilles det krav om å bruke integrert plantevern, lavrisiko-pesticider eller ikke-kjemiske alternativer før man bruker kjemiske plantevernmidler. Naturlige vekstfremmende jordbakterier (Plant Growth-Promoting Rhizobacteria, PGPR) brukes til biologisk bekjempelse og er klassifisert som lavrisikostoff. I et tidligere Grofondet-prosjekt isolerte NIBIO ulike PGPR fra salat og jordbær dyrket på Østlandet. Disse bakteriene stimulerer plantevekst og planteforsvar og hemmer svartskurv.

AgriBiotix AS er et nyetablert selskap med utspring fra forskningsmiljøene ved NMBU og NIBIO på Ås. Selskapet er delvis etablert på grunnlag av resultater fra Grofondet-prosjektet «Vaksinering av isbergsalat, 2018-2021

Hovedmålet med dette 2-årige prosjektet vil være å utvikle et biologisk plantevernprodukt sammen med Guren gartneri, NIBIO og Pronofa, bestående av insektfrass og vekstfremmende bakterier som både bekjemper sykdom og øker avlingene. Aktuelle sykdommer vi vil bekjempe er gråskimmel og rotbrann/rothalsråte basert på optimal kombinasjon av de mest lovende biopesticidene /jordbakteriene og insektfrasset. Produktet skal være et miljøvennlig alternativ til eksisterende bekjempings-metoder basert på kjemiske sprøytemidler. Vi vil også sammenligne effekten av vår optimale behandling (basert på PGPR/ biopesticider og frass) med kjemikaliebaserte bekjempelsesmetoder både på sensitive og resistente soppisolater fra kommersielle veksthus.


Vi forventer at insektfrass optimaliserer veksten av vekstfremmende bakterier, og at frass og bakterier gir en synergieffekt på plantevekst (økt avling) og motstandskraft mot skadegjørere. Siden markedet etterspør flere biologiske alternativer til kjemiske plantevernmidler vil det i årene fremover sannsynligvis komme flere behandlinger som inneholder PGPR og biopesticider. Dette prosjektet vil gi ny kunnskap om hvordan forskjellige PGPR virker sammen, i ulike konsentrasjoner og i kombinasjon med insektfrass, og sammenlignet med kjemiske alternativer på agurk og salat i norske veksthus.


Prosjektet eies av AgriBiotix AS og ledes av Tage Thorstensen.
Tidsrammen er på 2 år og starter opp i løpet av andre kvartal 2023.
Grofondet bidrar med 1 000 000 kr til dette.

Grofondet ønsker lykke til med prosjektet og gleder seg til å følge det fremover.