Kålrot med stabil indre kvalitet

I det siste har antall forbrukerklager på kvalitetsavvik i kålrot økt, både i sosiale medier og til BAMA. Spesielt gjelder dette trevlete/treene eller harde kålrøtter. Kundene som er misfornøyd har handlet kålrot i butikker jevnt fordelt fra hele landet. Det indikerer at dette er en generell utfordring for kålrotbransjen i Norge.

I prosjektet «Kålrot med stabil indre kvalitet» vil NIBIO i samarbeid med Gartnerhallens kålrotprodusenter og teknologileverandører undersøke dette nærmere. Hovedmålet med prosjektet er å redusere forekomst av kålrot med treen konsistens, ved å identifisere utløsende faktorer i produksjonen og utvikle varslingsmodeller for risikofaktorer i vær og dyrkingsmessige forhold.

Ifølge totaloversikten til OFG produseres det ca. 12-13 000 tonn kålrot årlig, til en verdi av 90-100 MNOK. Anslagsvis sorteres 25 % av avlingen vekk, ofte allerede i åkeren. Sistnevnte regnes imidlertid ikke som svinn i statistikken, men er uønsket i et bærekraftperspektiv. Ca. 10 % prosent av avlingen går tapt pga. treenhet eller sprekkdannelse. Kostnadene til innsatsfaktorene for utsortert vare er derfor betydelige.

For å utvikle varslingssystemer med nye dataløsninger for produsentene, er det behov for bedre kunnskap om sammenhengene mellom treenhet og dyrkingsforhold, og kålrotplantens responser på tørkestress, gjødsling, rot utvikling f.eks. ved såing/planting og undersøke sortsforskjeller. Her kan sensor-, kamera- og datateknologi gi nye muligheter for å overvåke og kartlegge utviklingen i plantene underveis i vekstsesongen, samt ha en løpende overvåkning av risikofaktorer som kan innvirke på kvaliteten av roten.

Gjennom 4 forskjellige arbeidspakker vil prosjektet kartlegge plantens respons på ytre faktorer, se på forskjellige sorter, se på muligheter for bruk av sensorer og ny kamerateknologi og jobbe med informasjonsdeling og formidling av beste produksjonsråd og dyrkingstiltak.

Prosjektet eies av Toten Agro AS, men ledes av Jørgen Mølmann ved NIBIO i Tromsø.

Tidsrammen er på 4 år og starter opp i løpet av høsten 2022.

Grofondet bidrar med 1 050 000 kr til dette prosjektet i tillegg til en tildeling fra Forskningsrådet på 2 328 000 kr og en egenandel på 1 218 000 kr, noe som gir prosjektet en totalramme på 4 656 000 kr.

Grofondet ønsker lykke til med prosjektet og gleder seg til å følge det fremover.