Kompetanseheving – Nye eplesorter

Da det ble åpnet for import av epletrær, startet det i årene 2013-2014 et arbeid med å fremskaffe nye eplesorter til det norske markedet. Det har vært mange testproduksjoner og eliminering av sorter som ikke scorer høyt nok på en hel rekke kriterier knyttet både til produksjon, lagring og forbrukerpreferanser. Nå står man igjen med 4 sorter som det er et ønske om å satse videre på. Disse sortene er Dugg, Eden, Asfari og Fryd. De positive signalene markedet har gitt på disse fire sortene, og den sterke satsingen i planting av de samme sortene fremover gjør at kunnskapsbehovet knyttet til sortene og dyrking av disse er stort.

Hovedmålet til dette prosjektet er å etablere en dyrkingsbeskrivelse for sortene Dugg, Eden, Asfari og Fryd, basert på «beste praksis» og tilgjengelig kunnskap om sortene. Prosjektet vil gjennomføre registreringer av en rekke faktorer for disse fire sortene. Faktorene er blant annet: skurv, vekst, blomstringstid, blomstringsmengde, blad nekrose, høstetilråding.

Det er Norsk Landbruksrådgivning ved prosjektleder Anne Kari Heen som skal lede prosjektet. I tillegg til representanter fra NRL Viken og NRL Vest har hun med seg Inger Martinussen fra NIBIO i prosjektgruppen. Inger er også involvert i prosjektet «Green Road», og hennes involvering vil sikre at erfaringer og resultater kan deles på tvers av disse to prosjektene, og på den måten kommer næringen til gode så fort som mulig.

I 2020 kom rapporten «Grøntsektoren mot 2035» som fastslår en vekstambisjon for andelen norskprodusert vare på 50% innen 2035. Et av målene til prosjektet er å bidra til å øke den norske produksjonen av konsumepler, slik at både norsk andelen og det totale eplekonsumet øker.

Grofondet har gitt tilsagn om 500 000 kroner i prosjektmidler for årene 2022 og 2023, og ønsker lykke til med prosjektet.