Kunnskapsgrunnlag for økt salg av steinfrukt

Nå skal kvaliteten og salget av norske plommer og moreller økes ytteligere, gjennom et solid kompetanseløft. Det nye grofondet-prosjektet ledes av NIBIO og Nofima.

Prosjektet har som mål å forbedre kvaliteten på norsk steinfrukt gjennom hele verdikjeden, fra produksjon til forbruk. I denne sammenheng referere norsk steinfrukt til moreller og plommer.

Norske steinfrukt oppleves som et luksusprodukt av forbrukerne, og de forventer topp kvalitet gjennom hele sesongen. For å bevare den gode smaken kombinert med bedre holdbarhet vil prosjektet øke kvalitetsfokuset i verdikjeden og kunnskapsnivået hos relevante norske forskningsmiljøer.  

Skal lære fra de beste internasjonalt

Prosjektet tar en praktisk tilnærming og legger vekt på kunnskapsoverføringer av «bestepraksis». Sentralt i dette er organiseringen av relevante studieturer skreddersydd for fruktpakkerier, Gartnerhallen, Bama, NorgesGruppen og forskningsmiljøene. Målet er å skaffe førstehånds kunnskap om «bestepraksis» for å forbedre egne metoder og prosesser. Dette inkluderer tiltak og teknologier i fruktfelt, under høsting, på lager, ved distribusjon og under omsetning i butikk.

Prosjektleder: Ingunn Øvsthus, NIBIO

Prosjektets varighet: 2023 – 2024