LED lysgroing av settepotet

Lysgroing av settepotet er nødvendig for å kontrollere groeutvikling og fysiologisk aldring i områder med begrenset vekstsesong. I tillegg er lysgroing et hjelpemiddel for regulering av knoll- og avlingsstørrelse, samt fremskynde markedsadgang i nisjeproduksjoner hvor en vil være «først på markedet». Ved overgang fra bruk av glødelamper/fluoriserende lysstoffrør til mer energi-økonomisk LED-lys, er det et behov for ny kunnskap om hvordan potetdyrkerne mest effektivt kan utnytte fordelene ved bruk av LED i lysgroing.

Prosjektet har som hovedmålsetning å finne anbefalt minimums-dosering ved bruk av hvitt bredspektret LED-lys og LED-lys med kun rød/mørkerød bølgelengde. I tillegg vil en utvikle en praktisk metode for å vurdere lysstyrken visuelt for ulike LED- farger. Prosjektet har også som mål å formidle dette til potetdyrkere gjennom landbruksrådgivningen, Fagforum Potet og i åpne kanaler.

Bruk av LED-lys gir en dobling i kvantumeffekt sammenlignet med lysstoffrør, samtidig med en halvering av energibehovet. Dette kan igjen bidra til bedre settepotetkvalitet og økt salgbar avling, på grunn av en mer effektiv temperaturregulering under lysgroingsperioden. I sum kan en anslå 2,5-5% større avling på arealet med lysgrodd settepotet i Norge (cirka 20’000 dekar), og derav en økt verdiskapning på 11-22 mill. kr i året.

Prosjektleder på prosjektet er Jørgen Mølmann NIBIO i Tromsø. Med seg i prosjektet har han NLR Nord-Norge og potetdyrkere tilknyttet Gartnerhallen.

Grofondet har gitt tilsagn på 450 000 kr over 2 år.

Vi ønsker lykke til med prosjektet.