Miljørettet bekjempelse av skadeinsekter i frukt og bær

I slutten av november 2020 vant fruktdyrker Jarl Olav Rugtveit en avstemning på Gartnerhallens og Grofondets sosiale medier, noe som resulterte i at han ble tildelt en ekstraordinær støtte fra Grofondet på 950 000 kroner til prosjektet «Miljørettet bekjempelse av skadeinsekter i frukt og bær» 

Prosjektets målsetting er å få godkjenning av et nytt preparat for bekjempelse av skadeinsekter i norsk frukt og bærproduksjon. Det kjemiske stoffet er basert på sukroglyserider som er et produkt av en kjemisk prosess mellom fettsyrer fra vegetabilske oljer og sukrose. Middelet er utviklet for å bekjempe møll og midd i argentinsk produksjon av pærer og kirsebær og antas å ha tilsvarende effekt på insekter i norsk produksjon av epler og moreller. 

Forarbeidet vil bestå av kartlegging i forhold til kjemi, egenskaper, egnethet og faremomenter. Det vil bli søkt om tillatelse for å gjennomføre testsprøytinger i Norge for å dokumentere virkningen av stoffet. Det er planlagt kontrollerte testforsøk og pilotforsøk i 2021 der resultatene vil danne grunnlaget for en større utprøvingsplan i 2022. Det kan være interessant med feltforsøk både mot rognebærmøll og bladlus/blodlus på epler, pæresugere på pærer og gulrotsugere på gulrot. 

Samarbeidspartnere i prosjektet er NIBIO og NLR. Deres bidrag vil hjelpe til å sikre at prosjektet får den faglige og praktiske tyngden som må til for å drive det frem på en positiv måte.  

Dersom prosjektet lykkes vil verdiskapingen være stor. Det vil kunne erstatte de fleste kjemiske midlene vi benytter i dag i forhold til bekjempelse av skadelige innsekter. For miljøet er dette en stor gevinst.  

«Det er vanskelig å anslå nytteeffekten økonomisk for produsenten da det på dette stadiet ikke foreligger kalkyler på hvor mye produktet vil koste for den enkelte. Med det prisnivået vi i dag har på plantevernmidler ser jeg et stort potensial for innsparing hos produsent» sier Jarl olav Rugtveit som er prosjektleder i prosjektet.