Foto: NIBIO

Norske søtpoteter i butikken?

I løpet av de siste årene har bruken av søtpotet økt fra noen få tonn per år til en import på 4 000 tonn i året. Grofondet støtter et prosjekt som skal se på muligheten for å dyrke søtpotet i Norge.

Søtpotet (Ipomoea batatas) regnes som en rotgrønnsak på lik linje med jordskokk, og har derfor et bredere bruksområde enn potet (Solanum tuberosum). Søtpotet på det norske markedet importeres i hovedsak fra USA.

Formål: Å undersøke mulighetene for dyrking av søtpotet i Norge, og å etablere en økonomisk bærekraftig produksjon, inkludert produksjon av friskt settemateriale.

Utføring: I  2015 og 2016 ble det foretatt prøvedyrking hos Bjertnæs & Hoel AS basert på importerte småplanter av søtpotet. Også ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ble det foretatt prøvedyrking i 2016 og de mener det er gode forutsetninger for dyrking av søtpotet  i Norden. Det helt grunnleggende er å framskaffe plantemateriale/knoller av de sortene som er best tilpasset dyrking i temperert klima. Dette gjøres ved å kontakte forskningsmiljøer i blant annet Canada og USA, som har gjort erfaringer med dyrking på «nordgrensen».

Det er viktig å kunne lage friskt og godt plantemateriale for videre dyrking. En søker kunnskap om dette hos andre forsknings-, utviklings- og dyrkningsmiljøer og ved studieturer. Da det ikke vil være hverken miljømessig eller økonomisk bærekraftig å være avhengig av import av småplanter/knoller til en forventet norsk produksjon, må det gjennomføres forsøks- og utviklingsarbeid for rasjonell oppformering av friskt plantemateriale.   I praksis betyr dette at det dyrkes ‘cuttings’ (planteskudd) fra knoller av ulike sorter i veksthus, for så å stikke disse i plantebrett, eventuelt rett i jord.

For å komme raskt i gang vil det bli importert planter for gjennomføring av feltforsøk og noe «praktisk dyrking» allerede i 2017. Dyrkingsfaktorer som ikke inngår i feltforsøk i 2017, slikt som gjødsling, vanning og ugrasrenhold, vil vi optimalisere i henhold til dyrkingspraksis i andre land.  Arbeidet med framskaffelse av frisk plantemateriale og riktige sorter vil i hovedsak foregå ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) Landvik.  Utvikling av teknikker for oppformering  vil også foregå hos Bjertnæs & Hoel AS.

Verdiskapings- og forbrukspotensialet: Det bør være realistisk å anslå at 20 prosent av framtidig forbruk blir fra norsk produksjon. Ut fra dagens forbruk betyr dette ca. 1000 tonn i året. Når søtpotet i dag betales med kr. 13 per kilo, innebærer det et verdiskapningspotensial på 13 millioner per år.

Prosjektleder: Erling Stubhaug, NIBIO Landvik
Prosjektets varighet: 2017 – 2020
Foto: NIBIO