Plantevern ved bruk av alger som insekter skyr

Å benytte alger som plantevern, representerer noe helt nytt innenfor plantevern. Man gjødsler og skremmer bort kålflua fra verdifulle kulturvekster i Brassica familien (kålfamilie) i en operasjon ved hjelp av en  sentrifugal spreder.

Nye bærekraftige løsninger krever tid å utvikle

-Det er svært viktig at vi finner nye bærekraftige løsninger innenfor plantevern. Å bruke alger som insekter skyr er noe helt nytt, dette innleder en ny era som vi bare ser begynnelsen av, sier prosjektleder Svein Lilleengen som har jobbet med prosjektet over lengre tid.

– Dette prosjektet har jeg jobbet med siden 2004 og håper med denne tildelingen fra Grofondet, at vi skal klare å utvikle et nytt middel som bransjen vil ha stor glede av. Jeg har selv vært bonde i over 30 år og vet hvor viktig det er med plantevern uten fare for mennesker og miljø, sier Lilleengen.

Tidlige feltforsøk viser stor avlsøkning

Feltforsøk som er gjennomført viste at man fikk mellom 20-80% avlingsøkning avhengig av type kål, og kålflua var så godt som fraværende i feltet. Algene er ufarlig for mennesker og miljø og skader ikke andre insekter eller jordbundne organismer. Fiber fra eget biogass anlegg ble i forsøkene brukt som bærer av algene, og prosjektet skal nå se på andre bærere av algene i Norge.

Prosjektet går over 2,5 år og starter allerede i 2019.   Prosjektleder Svein Lilleengen, Bioskiva.