Redusere ugress og forbedre jordkvalitet ved bruk av falsk såbedd og fangvekster

Regulering av ugress utgjør en stor utfordring og kostnad i radkulturer. Samtidig er det et ønske om redusert bruk av kjemiske midler i forbindelse med bekjemping av ugress. Det er derfor behov for flere og varierte verktøy til regulering av ugress i radkulturer.

Undersøkelser med bruk av flere og nye metoder for falsk såbedd i gulrot har de siste årene vist gode resultater. Det er funnet både reduksjon av ugras og betydelige besparelser i tidsbruk til håndluking. Potensialet ser lovende ut og metoder for falsk såbedd skal i dette prosjektet undersøkes i flere kulturer.
Flere undersøkelser har vist at bruk av fangvekster kan redusere ugras og erosjon, øke karboninnholdet i jorden, øke jordens buffer kapasitet mot tørke/mye nedbør og løsne jorden etter pakking samtidig som det øker plante- og insekt diversiteten på produksjonsarealene.

Hovedmål: Redusere ugras og øke bærekraft i norsk grønsaksdyrking – undersøkelse og bruk av falsk såbedd og fangvekster.
Prosjektet skal blant annet teste ut metoder og utstyr for bruk av falsk såbedd i gulrot og kål, samt undersøke etableringsevne av fangvekster etter ulike forkulturer.

Prosjektet er 3 årig – Tildelt beløp 1.445.000
Prosjektleder Mette Goul Thomsen, NIBIO