Smart bruk av lys og ny lysteknologi for energieffektiv og kvalitetssikker produksjon av agurk

Agurk er en lyskrevende kultur og forlengelse av naturlig sesong og/eller helårsproduksjon krever kunstig belysning for optimal fotosyntese og vekst. De senere årene har det vært stor interesse rettet mot ny lysteknologi slik som lys-emitterende-dioder (LED). Flere agurkprodusenter i Norge har i løpet av det siste året installert LED, enten i kombinasjon med HPS eller alene.

Initiativet til søknaden har kommet fra Norske agurkprodusenter, organisert i Agurkklubben i Norsk Gartnerforbund, og de har med seg både NMBU og NIBIO i dette prosjektet.

Det er behov for kunnskap om best mulig bruk av vekstlys for lavere energiforbruk og mer bærekraftig produksjon I tillegg til å bestemme/designe optimale spekter for agurkproduksjon.

Prosjektet har 4 hovedmål, det skal:

  • Gi økt kunnskap om optimal bruk av vekstlys/LED i helårsproduksjon av agurk under Norske forhold inkludert «tilførselsmetoder» (toppbelysning, mellombelysning, hybridløsninger)
  • Kvalitetssikret og oppdatert kunnskap til agurkprodusentene om hvilket LED lysspekter som er optimalt for avling og kvalitet
  • Gi økt kunnskap om klimaforhold, sortsvalg og plantebehandling for å kunne oppnå maksimum avling og kvalitet i et (semi-) kommersielt veksthus ved bruk av LED lys.
  • Vurdere de biologiske, energirelaterte, miljømessige og økonomiske konsekvensene av å installere LED i veksthus med agurk.

Prosjektet har fått tildeling av midler fra NFR og skal gå over 3 år. Av Grofondet har prosjektet fått tildelt 3 000 000 kr i støtte.

Vi i Grofondet ønsker lykke til med prosjekt.