SoilMate Leveler – presisjonsverktøy for bedre agronomi

Produsent Ole Kind står bak ideen SoilMate Leveler – en elektronisk sensor som kan kobles til jordbruksredskaper for å kunne manuelt justere, og på sikt fjernstyre redskapen til en optimal posisjon.

– SoilMate Leveler vil hjelpe produsenten med å jordbearbeide, så, sette og plante riktig, samt at den vil automatisere arbeidsdokumentasjonen,  sier prosjektleder Ole Kind.  Den vil også gi beslutningsstøtte, økt kunnskap og holdninger til rett agronomi, fortsetter Kind.  

To sensorer

SoilMate Leveler består av to enheter. Den ene kobles til utstyret og den andre til traktoren. Sensorene monteres på maskinene via en brakett. Det er mulig å kjøpe flere braketter slik at en sensor kan flyttes rundt og brukes på mange redskaper og det kan også kobles flere sensorer til samme traktor.

Prototype under utvikling

Det har vært gjennomført markedsanalyse, og det har blitt utviklet en prototype som er delfinansiert gjennom Innovasjon Norge. Neste steg for prosjektet er å videreutvikle og justere prototypen.

Prosjektet er 1-årig prosjekt og gjennomføres i 2020.