Utvikling av bærekraftig urteproduksjon ved bruk av fossilfri gjødsel

Prosjektet er et samarbeid mellom Snarum Gartneri, som er Norges største produsent av krydderurter, og selskapet N2Applied, som utvikler fossilfri gjødselteknologi. Prosjektet vil bidra til en mer bærekraftig og konkurransedyktig produksjon av krydderurter uten bruk av fossilbasert gjødsel – og med lavere klimaavtrykk.

Luft og strøm

Prosjektet skal utvikle en produksjon av økologiske/fossilfrie krydderurter med samme veksttid, lavere gjødselkostnad og samme holdbarhet som dagens konvensjonelle produkt. Produksjonen av nitrat vil skje ved hjelp av luft og strøm, og spillvarmen skal gjenvinnes til oppvarming av drivhusene.

-Dette kan muliggjøre omlegging for andre grøntprodusenter også, sier prosjekteleder Rune Ingels fra N2Applied.

Mål om 50% av norske krydderurter dyrket med fossilfri gjødsel

-Målsetningen er at cirka halvparten av forbruket av krydderurter i Norge vil være produsert uten bruk av fossile gjødselvarer, og har på sikt potensial for å bidra til omlegging i andre deler av grøntsektoren, sier Ingels.

Prosjektet starter opp nå i 2020 og er et 2 årig prosjekt.