UV-behandling for å øke holdbarheten til jordbær

Jordbær blir lett skadet og har begrenset holdbarhet, spesielt grunnet soppsykdommer. Det er mye svinn av jordbær i hele verdikjeden helt frem til forbruker. Dette prosjektet vil forsøke å forlenge holdbarheten på bærene ved å UV belyse hvert enkelt bær ved plukking av en automatisk jordbærplukker.

Saga Robotics har utviklet en automatisk jordbærplukker for bær som dyrkes på bord, såkalt «table top». De ønsker å øke holdbarhet for jordbærene som plukkes, og tidlige forsøk indikerer at UV belysning på hvert bær vil kunne øke holdbarheten. Formålet med prosjektet vil være å teste ut effekt av UV belysning på holdbarhet, finjustere mengde belysning for optimal effekt og integrere dette i systemet deres både i hardware og software / styringssystem.

Løsningen består av en hånd som omslutter jordbærene uten å berøre selve bæret, men kutter stilken. De tror at det er mulig å montere dioder for UV belysning av hvert av bærene som plukkes mens de er omsluttet av robothånden. Denne robothånden vil igjen monteres på en autonom robotplatfornm som Saga Robotics har utviklet til å utføre en rekke ulike oppgaver i landbruket.

Prosjektet har 3 hovedmål.

  • Redesigne plukkerhånden med UV dioder med riktig avstand og plassering for å belyse jordbæret optimalt
  • Teste ut effekt på holdbarhet på jordbær. Justere styrke, avstand og lengde på belysning. Og teste dette på et større volum av jordbær i samarbeid med planteforsker.
  • Integrere UV som en del av løsningen inkludert software og styringssystemer.

Med seg på prosjektet har Saga Robotics Gartnerhallen sentralt, og Garerhallens SKP jordbær Tom Christensen. Hele robotkonseptet er utviklet i nært samarbeid med NMBU. Til dette prosjektet har de med seg kompetanse i plantevitenskap gjennom doktor og førsteamanuensis Siv Fagertun Remberg, og UV kompetanse gjennom forsker Aruppilai Suthaparan. Simen Myhrene er jordbærbonde og er en god samarbeidspartner som gir input underveis og stiller sine jordbær tuneller til disposisjon for testing.

Prosjektet har fått støtte av Grofondet, og vi ønsker lykke til