Søk tilskudd innen 15.august

Grofondet håper på mange gode søknader til neste søknadsfrist 15.august 2024. Har du spørsmål knyttet til søknadsprosessen? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

Grofondet, som er eid av Gartnerhallen, Bama og NorgesGruppen, deler årlig ut 10 millioner kroner i prosjekttilskudd. Målet er å stimulere til innovasjon som fremmer økt forbruk og verdiskaping av norsk frukt og grønt.

Daglig leder i Grofondet, Mari Engh, forteller at fondet gir alt fra produsenter til forskere en unik mulighet og trygghet til å prøve ut løsninger på en vitenskapelig og dokumentert måte, som igjen kan bidra til å drive grøntsektoren fremover.

Hva kan du få pengestøtte til?

− Det er mulig å søke om pengestøtte til alt fra kompetansehevingstiltak til rene forskningsprosjekter. Flere har mottatt midler for å utvikle nye sorter og arter, og til å teste ut nye metoder for dyrkning og tekniske løsninger, innenfor frukt- og grøntproduksjonen, forteller daglig leder.

Hvem kan søke støtte fra Grofondet?

Forskningsmiljøer, bedrifter, foreninger og organisasjoner. Forskningsmiljøene kan søke om støtte til forskningsprosjekter, mens utviklingsprosjekter og kompetanseprosjekter skal være forankret i vår verdikjeden gjennom deltagelse fra enten Gartnerhallen-produsenter, pakkerier, grossister eller detaljister tilknyttet Bama eller NorgesGruppen.

Neste søknadsfrist: 15.august 2024