Grofondet skal bidra til det grønne skiftet ved å øke omsetningsverdien og forbruket av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter. Grofondet gir støtte til konkrete prosjekter etter søknad. Det kan gis midler til FoU-prosjekter inkludert doktorgradsstipendiater, utviklingsprosjekter initiert i verdikjeden og til kompetanseheving.

Neste søknadsfrist er 12. februar 2020!

Søk om støtte

Formål

Innen 2030 skal Grofondet bidra til å:

  • øke omsetningsverdien av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter med 150 prosent
  • øke volumet av norske frukter, bær, grønnsaker og potet med 50 prosent
  • øke synliggjøring av verdikjedens rolle for samfunnet og bioøkonomien

Omfang

Grofondet er på 100 millioner kroner. Det skal gis prosjektfinansiering på ca. 10 millioner per år, men dette skal vurderes årlig ved evaluering av fondstildelingene.

Satsingsområder

  • Økt verdiskaping fra produksjonen på en bærekraftig måte
  • Økt forbruk av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter
  • Økt synliggjøring av verdikjedens rolle for samfunnet og bioøkonomien