Om fondet

Grofondet på 100 millioner kroner er opprettet av Gartnerhallen SA, BAMA Eiendom AS og NorgesGruppen ASA. Det gis prosjektfinansiering på ca. 10 millioner per år, og satsingsområdene er:

  • Økt verdiskaping fra produksjonen på en bærekraftig måte
  • Økt forbruk av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter
  • Økt synliggjøring av verdikjedens rolle for samfunnet og bioøkonomien

Det kan gis støtte til følgende typer prosjekt:

  • Ca. 50 prosent til FoU inkludert doktorgradsstipendiater. Grofondet er å anse som private midler, og det er et mål at FoU-midlene fra Grofondet skal utløse ytterligere offentlig finansiering.
  • Ca. 40 prosent til utviklingsprosjekter initiert i verdikjeden (produsenter, produsentsamarbeid, pakkerier, grossister, detaljister) inklusiv veiledning, rådgivning og nettverksbygging. Produktutvikling og produksjonsutvikling innen verdikjeden som kan skape en merverdi i eksisterende eller nye produkter eller nye bruksområder vil bli prioritert.
  • Ca. 10 prosent til kompetanseheving. Kompetanseheving er stipender til relevant utdanning ved anerkjente studiesteder eller i samarbeid med forskningsinstitusjoner, eller til etterutdanning innen verdikjeden for frukt og grønt.
  • Det gis ikke støtte til rene investeringer, bortsett fra til nødvendig materiell for å teste/forske/utvikle. Det forutsettes også at det legges opp til en egenandel på investeringene.

Søknader vil bli behandlet konfidensielt, men alle søknader som blir innvilget vil bli offentliggjort.