Inntak av poteter, hjerte- og karsykdom og diabetes type 2

Helse er en viktig faktor for folks matpreferanser. I dette prosjektet er målet å fremskaffe dokumentasjon på at inntak av poteter ikke er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom eller diabetes type 2. Målet med dokumentasjonen er å oppmuntre til økt inntak av ferske norske poteter.

Prosjektet ønsker å undersøke sammenhengen mellom inntak av poteter og dødelighet av hjerte- og karsykdom og risiko for å få diabetes type 2, i en stor, norsk populasjon. I tillegg til å bidra med ny kunnskap, kan resultatene ha viktige følger for utvikling av anbefalinger om poteter til befolkningen. Det ønskes primært å se på sammenhengen mellom bruk av poteter (hyppighet og total mengde per dag) og risiko for død av hjerte- og karsykdom, både samlet hjerte- og karsykdom og spesifikt hjerteinfarkt og hjerneslag.

Vi ønsker også å undersøke mulige sammenhenger med diagnostisert diabetes type 2 samt vektøkning eller andre tradisjonelle kardiovaskulære risikofaktorer. Vi har i dag informasjon om potetinntak blant mer enn 79 000 nordmenn (i hovedsak mellom 35-49 år) som ble kartlagt mellom 1974 og 1988, og disse har blitt koblet til dødsårsaksregisteret.

De primære analysene vil utføres av Erik Kristoffer Arnesen, doktorgradsstipendiat i ernæring ved Universitetet i Oslo og medlem av Nasjonalt råd for ernæring.


Prosjektleder: Universitetet i Oslo v/ Kjetil Retterstøl.
Tidsrammen: 1 år, oppstart andre kvartal 2023.
Tilskudd fra Grofondet: 300 000 kr.