Inntak av poteter, hjerte- og karsykdom og diabetes type 2

Helse er en viktig faktor for folks matpreferanser, i tillegg til pris. Dersom det kan dokumenteres at inntak av poteter ikke er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom eller diabetes type 2, vil det trolig ha en positiv effekt på forbruket. Det kan også stimulere til et økt inntak av ferske poteter på bekostning av fete, bearbeidete potetprodukter, noe som er i tråd med Helsedirektoratets anbefaling.

Prosjektet ønsker å undersøke sammenhengen mellom inntak av poteter og dødelighet av hjerte- og karsykdom og risiko for å få diabetes type 2, i en stor, norsk populasjon. I tillegg til å bidra med ny kunnskap, kan resultatene ha viktige følger for utvikling av anbefalinger om poteter til befolkningen. Det ønskes primært å se på sammenhengen mellom bruk av poteter (hyppighet og total mengde per dag) og risiko for død av hjerte- og karsykdom, både samlet hjerte- og karsykdom og spesifikt hjerteinfarkt og hjerneslag.

Vi ønsker også å undersøke mulige sammenhenger med diagnostisert diabetes type 2 samt vektøkning eller andre tradisjonelle kardiovaskulære risikofaktorer. Vi har i dag informasjon om potetinntak blant mer enn 79 000 nordmenn (i hovedsak mellom 35-49 år) som ble kartlagt mellom 1974 og 1988, og disse har blitt koblet til dødsårsaksregisteret.


De primære analysene vil utføres av Erik Kristoffer Arnesen, doktorgradsstipendiat i ernæring ved Universitetet i Oslo og medlem av Nasjonalt råd for ernæring.Prosjektet eies av Universitetet i Oslo og ledes av Kjetil Retterstøl.
Tidsrammen er på 1 år og prosjektet starter opp i løpet av andre kvartal 2023.
Grofondet bidrar med 300 000 kr til dette.

Grofondet ønsker lykke til med prosjektet og gleder seg til å følge det fremover.