Styret

Styret i Grofondet AS har seks styremedlemmer, to fra hver av aksjonærene. Styret behandler innkomne søknader 2-3 ganger i året, etter innstilling fra innstillingsrådet.

Styret

Runar Hollevik

Runar Hollevik

styreleder Grofondet, konsernsjef NorgesGruppen

Per Roskifte

Per Roskifte

Konserndirektør NorgesGruppen

Rune Flaen

Rune Flaen

adm. direktør BAMA

Elisabeth Morthen

Adm. direktør Gartnerhallen

Per Olav Skutle

Styreleder Gartnerhallen

Alvhild Hedstein

Alvhild Hedstein

Direktør bærekraft og innovasjon BAMA

E-post: alvhild.hedstein@bama.no

Torbjørn Billing

Daglig leder Grofondet

Tlf: 91563101

E-post: tobi@bama.no