Damp i jordbruket – positivt for miljøregnskapet?

Soil Steam International AS (SSI) har som første selskap i verden laget en maskin som renser infisert jord ved å dampe jorda ned til 30 cm dybde. Grofondet støtter et større prosjekt som skal beregne hvordan damping kan påvirke miljøregnskapet.

Maskinen har blitt anvendt til testing hos Knaskerøtter i Kvelde og hos Erdbeerhof Osterloh i Tyskland. Tyske forskere har dokumentert at over 90 prosent av ugress/ugressfrø, sopper og nematoder drepes med denne maskinen.

Formål: SSI vil gjennom forsøk hos Lier Grønt AS gjøre en rekke tester og undersøkelser for å beregne hvordan damping kan påvirke miljøregnskapet i forhold til tradisjonell grønnsaks – og bærproduksjon. SSI vil også utvikle en miljøvennlig steamgenerator som skal gå på biobrensel.

Utføring: Det vil først bli gjort en omfattende studie for å skaffe seg et bilde av hvordan miljøregnskapet ser ut i dag. Moderne jordbruk krever at produsentene balanserer forholdet mellom effektiv produksjon, pris, kvalitet og bærekraftighet. SSI har en hypotese om at jorddamping vil øke matproduksjonen og lagringstiden, og på samme tid redusere bruk av fossilt brennstoff og plantevernmidler.

SSI har avtale med Lier Grønt AS om at maskinen hos dem skal kjøres på jord med mye ugress og sopp. Det skal testes med å plante kinakål og blomkål, både på dampet jord og på jord som blir behandlet på tradisjonell måte. Områdene vil bli overvåket kontinuerlig. Udampet område vil bli sprøytet på vanlig måte, mens man på dampet areal kun vil benytte seg av de sprøytemidlene man må bruke mot luftbårne sopper. Alt som benyttes av midler og mengder i produksjonen vil bli registrert.

Ved innhøsting skal avlingene måles og veies for å se effekter. Arbeidskostnader/timer og annet forbruk vil bli registrert. Det vil også testes, måles og beregnes miljøeffekter av dette. Ved å bruke halm eller pellets som energikilde vil det nesten ikke bli brukt fossilt brennstoff i forbindelse med dampingen. Det er meningen at alle gasser og aske fra forbrenningen skal føres ned i jorden sammen med dampen. På denne måten nyttiggjøres all energien som skapes. Asken vil dessuten fungere som gjødsel til jorden. Denne prosessen må også testes og måles for å verifisere eventuelle bivirkninger av dette. Det vil bli samarbeidet med Norgro for å vurdere om tilsetning av nyttebakterier etter damping gir bedre effekt.

Verdiskapings- og forbrukspotensial: SSI ønsker å få bekreftet hypotesen om at jorddamping vil øke matproduksjonen og lagringstiden betydelig samtidig som bruk av både fossilt brennstoff og plantevernmidler kan reduseres. SSI ønsker gjennom prosjektet å få dokumentert konkrete og pålitelige tall på dette. Dersom hypotesen stemmer, så vil alle leddene i næringskjeden og til slutt også forbrukerne kunne profittere på det.

Prosjektleder: Hans Kristian Westrum, Soil Steam International AS
Varighet prosjekt: 2017 – 2019
Foto: Soil Steam International AS