Studietur til østen for å lære om grønnsakskulturer og nye dyrkingssystem egnet for norsk produksjon

Om lag 70 prosent av alle grønnsakene norske forbrukere spiser, er importert fra utlandet. Kan Norge bli mer selvforsynt?

Grønnsaksproduksjon er inne i en spennende tid der innovative løsninger og teknologi tar over mye av det tradisjonelle arbeidet. Hvilke grønnsaker dyrkes gjennom hele året i andre land? Hvordan dyrkes grønnsaker i andre land? Hvilke utenlandske grønnsakssorter kan trives i Norge? Finnes gode, robuste grønnsakstyper som kan egne seg for en skuldersesong under norske klimaforhold, og gi friske grønnsaker frem til desember?

Formål: Lære om fremtidens grønnsaksproduksjoner, egnet for å gi Norge større andel i forhold til import og styrke selvforsyningsgraden.

Utføring: I samarbeid med referansegruppen fra verdikjeden skal det finnes og besøkes tre internasjonale produksjonssteder som minner om norsk klima med et fuktig kontinentalklima med mye snø om vinteren. På bl.a. Hokkaido-halvøya i Japan dyrkes flere grønnsakstyper som er interessante for norsk produksjon og som kan gi helårsproduksjon av råvarer som ellers må importeres. Det vil dokumenteres og innhentes kunnskap om produksjon av ønskede grønnsakprodukter internasjonalt, innen agronomi og sortsvalg.

Deretter etableres demofelt for verdikjedene og aktuelle produsenter med utvalgte lovende frilandsgrønnsaker for å utvide ferske sesongvarer, og demofelt for verdikjedene og aktuelle produsenter med utvalgte lovende helårsgrønnsaker, produsert under kunstig lys.

Informasjon om grønnsaker produsert på tradisjonelle måter (jord, friland, veksthus, steinull, etc.) og innovative nye metoder (vannbasseng, matter, nye vekstmedier, etasjer, vertikal, fabrikker, LED, etc.) vil bli sammenfattet, og innovative produksjonsmetoder for fremtidens norske grønnsaker vil bli vurdert.

Verdiskapings- og forbrukspotensial: Markedet for vintergrønnsaker er anslått til å være 6 måneder, fra oktober-mars. Årlig import på grossistnivå er om lag 35 prosent. Salater og urter selges gjennom hele året, produsert i veksthus eller på friland, og Norge importerer her ca. 20 prosent. Grøntmarkedet er i vekst, og målet er å øke andelen norskproduserte råvarer ytterlige. Nye grønnsaksslag kan gi nyhøstet grønnsaker frem til desember, og muliggjør lagervare frem til vårens grønnsaker kommer til butikkene. Prosjektet forventes å kunne finne nye og gode produkter som vil kunne gi et verdifullt mangfold til utvalgte av frukt og grønt. Det forventes en årlig økning i verdiskapning på 2,5 prosent, til en verdi av 20 millioner NOK.

Prosjektleder: Siv-Lene Gangenes Skar, NIBIO Landvik