Personvern

Våre vedtekter regulerer fondets formål, styring, kapitalforvaltning og tildelingskriterier. Fondet har som hovedformål å støtte bærekraftige prosjekter og innovasjon innen landbruket.

Kommer snart.