Grofondet bidrar til øke verdiskapning og forbruket av norsk frukt, bær, grønnsaker og poteter. Vi gir finansiell støtte til konkrete prosjekter innenfor kategoriene utvikling, forskning og kompetanseheving

Søk om støtte

Neste søknadsfrist er 11. januar 2024