Grofondet skal bidra til det grønne skiftet ved å øke omsetningsverdien og forbruket av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter. Grofondet gir støtte til konkrete prosjekter etter søknad. Det kan gis midler til FoU-prosjekter inkludert doktorgradsstipendiater, utviklingsprosjekter initiert i verdikjeden og til kompetanseheving.

Søk om støtte

3 prosjekter ble tildelt midler på styremøte 30. september. Disse blir publisert på denne siden når det formelle er i orden. Neste søknadsfrist blir 14. januar 2022.