Aprikossatsing i MENY Vestland

Det er en økende aprikosproduksjon i Lærdal, og det er behov for å åpne salg gjennom andre kanaler. I 2022 ble det solgt 3,5 tonn aprikos til storkjøkkenmarkedet.

No items found.

Oppsummering

Sist oppdatert/publisert
17
/
07
/
24
Prosjekteier
Sogn Frukt og Grønt SA
Prosjektleder
Kari Sigrun Lysne
Prosjektperiode
3 år, startet opp i andre kvartal i 2023

Oppsummering

Sist oppdatert
17
/
07
/
24
Prosjekteier
Sogn Frukt og Grønt SA
Prosjektleder
Kari Sigrun Lysne
Prosjektperiode
3 år, startet opp i andre kvartal i 2023
Bakgrunn for prosjektet

Det er en økende aprikosproduksjon i Lærdal, og det er behov for å åpne salg gjennom andre kanaler. I 2022 ble det solgt 3,5 tonn aprikos til storkjøkkenmarkedet.

MENY Vestland ønsker å utnytte aprikossatsinga i Lærdal til å underbygge egne strategier gjennom å samarbeide tett med Sogn Frukt og Grønt (SFG) om å få til et salg av aprikos i MENY i Bergen.

Det er lagt opp til et 3-årig prosjekt for å planlegge og teste ut salg av aprikos i 3 utvalgte MENY-butikker i Bergen. I prosjektet kommer frukt- og grøntansvarlig i disse butikkene til å ha en viktig rolle, sammen med driftssjefen i MENY Vestland, Christian Thoren Myredal. Bama og Gartnerhallen vil stille med sine representanter, og SFG stiller med 3 prosjektresurser inn i prosjektet, inkludert prosjektleder Kari Sigrun Lysne.

Dersom prosjektet blir gjennomført som planlagt, vil forventa resultat være økt omsetning i de aktuelle MENY-butikkene, men også være med på å gi mer bredde i utvalget til MENY, med et eksotisk produkt ingen andre kan tilby. Ved å involvere butikkansatte, produsenter og pakkeri vil en bygge kompetanse på hvordan det best kan selles et nytt produkt i butikk, få raske tilbakemeldinger fra forbrukerne på smak og modningsgrad, samt erfare utfordringer med distribusjon og logistikk, og finne løysinger på disse i fellesskap i verdikjeden.

Grofondet bidrar med 695 900 kr til dette.

Grofondet ønsker lykke til med prosjektet og gleder seg til å følge det fremover.

Prosjektmål

MENY ønsker å skille seg ut ved å være en motpol til lavpris. De vil være best på utvalg, ferskvarer, matinspirasjon og personlig service. Ett nytt produkt som fersk, norsk aprikos vil derfor passe svært godt inn i MENY sin strategi om et brett utvalg av ferskvarer.

Relevante prosjekter

Relevante nyheter