Plantevern med dronesprøyting i fruktfelt

Hva kreves for å få godkjent bruk av droner til sprøyting av plantevernmidler? Dette vil NLR undersøke og dokumentere i dette prosjektet.

Oppsummering

Sist oppdatert/publisert
18
/
07
/
24
Prosjekteier
Norsk Landbruksrådgivning
Prosjektleder
Ingvill Hauso og Liv Lyngstad, Rådgivere i NLR
Prosjektperiode
2024-2025

Oppsummering

Sist oppdatert
18
/
07
/
24
Prosjekteier
Norsk Landbruksrådgivning
Prosjektleder
Ingvill Hauso og Liv Lyngstad, Rådgivere i NLR
Prosjektperiode
2024-2025
Bakgrunn for prosjektet

Hva skal til for å oppnå godkjennelse for bruk av droner til sprøyting av plantevernmidler? I 2023 satte NLR Vest i gang et forprosjekt for å finne svaret på dette spørsmålet. Nå, i hovedprosjektet, jobber de for å skaffe den nødvendige kunnskapen og dokumentasjonen som kreves for å fremme godkjenningsprosessen i fruktfelt.

Et lavt og bevisst bruk av plantevernmidler er et viktig konkurransefortrinn for norsk frukt og grønt. Landbruks- og matdepartementet (LMD) har utarbeidet Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2021-2025). Her trekkes potensial for å redusere bruk av kjemiske plantevernmiddel ytterligere frem, og at droner åpner mulighetene for denne type presisjon. Vi ser nå en økende bruk av droner til plantevernarbeid i Asia, USA og flere andre land i Europa (Sveits, Ungarn, Tyskland etc.). Den økte bruken gjelder spesielt i bratte frukt- og vinfelt hvor tilgjengelighet er krevende.

Mål om godkjenning for bruk av droner

Prosjektets mål er å utvikle beste praksis med mål om å oppnå godkjennelse for bruk av droner til sprøyting av kjemiske plantevernmidler i fruktfelt i Norge. Gjennom implementeringen av sprøytedroner søker prosjektet å redusere bruk av kjemiske plantevernmidler i fruktfeltene, begrense produsentenes eksponering for midler og minimere avdriften fra sprøytingen.

Prosjektet søker å finne frem til optimal drone-sprøyting for:

  • Væskemengde per dekar
  • Dråpestørrelse
  • Flyhastighet, flyhøyde og flymønster

Et lavt bruk av plantevernmidler er i dag et viktig konkurransefortrinn for norsk frukt og grønt. Bruk av droner vil bidra til å sikre vår ledende posisjon globalt, med gjengående færre plantevernmiddelrester i mat, sammenlignet med andre land.

Prosjektmål

Utvikle best praksis, med mål om å oppnå godkjennelse for bruk av droner til sprøyting av kjemiske plantevernmidler i fruktfelt i Norge.

Relevante prosjekter

Relevante nyheter