Bringebær og bjørnebær i utvidet sesong

Det er et sterkt ønske fra næringen og markedet å ha en bedre og mer stabil tilgang på norskproduserte bringebær i perioden fra juni til oktober, og det er også et ønske om større leveranser av norske bjørnebær i denne perioden.

Oppsummering

Sist oppdatert/publisert
/
/
Prosjekteier
NIBIO
Prosjektleder
Anita Sønsteby
Prosjektperiode
4 årig, startet opp i 2021

Oppsummering

Sist oppdatert
/
/
Prosjekteier
NIBIO
Prosjektleder
Anita Sønsteby
Prosjektperiode
4 årig, startet opp i 2021
Bakgrunn for prosjektet

Det er et behov og et ønske om mer norskproduserte bringebær og bjørnebær. For å oppnå dette, må arealet av disse kulturene som produseres i plasttunneler økes betydelig. Grofondet har tildelt midler til NIBIO som skal se nærmere på flere faktorer som kan påvirke positivt for en utvidet sesong. Dette innebærer sorter og plantekvalitet, klimakontroll, gjødsling og vanning, dyrkingssystemer, ulike substrat og tester både i plasttunnel og veksthus.

Dette er et spennende prosjekt som vil kunne bidra til å styrke produksjonen i flere områder av landet og dermed øke nærheten til større regionale markeder.

"Målet er å forsyne det norske markedet med norske bringebær og bjørnebær fra juni til oktober", sier prosjektleder Anita Sønsteby fra NIBIO.

Prosjektmål

Forsyne det norske markedet med norske bringebær og bjørnebær fra juni til oktober, gjennom økt produksjon i plasttunneler og veksthus.

Relevante prosjekter

Relevante nyheter